За нас

22. СЕУ се отличава със своята неповторимост – съхранява традициите на Втора софийска мъжка гимназия, предоставя обучение с интензивно и качествено изучаване на испански или английски език и включва в обучението на учениците си методи на неформално образование.

Модерният дух на гимназията се основава на младежкото самоуправление, както и на множеството извънкласни дейности, които дават възможност за развиване всестранните интереси на учениците. Чрез клубната дейност се добиват качества като отговорност и работа в екип и не на последно място, удовлетворение и наслада.

Колективът на училището има за приоритет личностното израстване на гимназистите, за което се грижат ментори, подкрепящи и съпътстващи начинанията им. Материалната база допълнително предразполага учениците. 22. СЕУ разполага с уникален по рода си Център за кариерно консултиране и развитие, както и с Център за психологическа подкрепа, който поддържа добрата комуникация между учениците и техните родители и учители.