За нас За нас

  

Колекцията от награди на  22 СЕУ "Георги Ст. Раковски"

Награди и отличия на 22. СЕУ

1952-1953 Училището е обявено за Национален първенец

1953 Орден „Кирил и Методи“ III степен

1980 Училището е обявено за Национален първенец знаме

1982 С указ на Държавния съвет училището е наградено с орден „Президиум на Народното събрание“ за постижения в областта на народната просвета