ПриемПроцедура за прием

Научи защо 22. СЕУ „Георги С. Раковски“ е най-доброто училище за теб! Виж какво мислят учениците ни или се докосни до част от ученическия живот тук в училището. Разбери защо сме сред първенците в извънкласни дейности и как ученическото самоуправление помага на учениците ни да се развиват. Ако нямаш много време, изгледай видеото „22. СЕУ в седем минути“.

      

                               УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  За учебната 2020/2021 година 22 СЕУ "Г.С.Раковски" обявява прием на 4 паралелки за първи клас по 22 ученици във всяка.

Предлагаме на Вашето внимание информация относно приема на ученици в първи клас през учебната 2020/2021 учебна година.


1. ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН:   само района на 22 СЕУ "Г.С.Раковски".

           Поради техническа грешка към прилежащ район се добавя ул. "Доспат"  № 34. 

2. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ: в него са указани датите и сроковете за различните етапи и стъпки от кампанията за първи клас.

3. СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ: в нея са обяснени правилата за кандидатстване и необходимите документи.

4. ЗАЯВЛЕНИЕ: попълва се лично от всеки родител/настойник при кандидатстване.

5. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ: на електронна поща priem.1klas22@abv.bg 

6. ГРАНИЧЕН ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН

7. Важно !

7.1 Уважаеми родители,

Предоставяме на Вашето внимание, приетите ученици в I клас – учебна 2020 / 2021 год.

Списък   

7.2 Уважаеми родители,

В периода от 02.06.2020г. до 05.06.2020 г. /вкл./  ще се записват приетите ученици в

I клас.

За записването е необходимо да носите :

Ø  Оригинал на Удостоверение за завършена предучилищна група.

Ø  Копие на Акт за раждане на детето.

Ø  Записването ще се извършва в 22 СЕУ в кабинет№30 -  I етаж, както следва

 

ü 02.06.2020г. – от 09.00 ч. – 17.00 ч.

ü 03.06.2020г. – от 14.30 ч. – 17.00 ч.

ü 04.06.2020г. – от 09.00 ч. – 17.00 ч.

ü 05.06.2020г. – от 09.00 ч. – 17.00 ч.

Записването ще се осъществява съобразно въведените противоепидемични мерки.

Провеждането на родителската среща и разпределението на учениците по класове ще бъде допълнително обявено на сайта на училището.

 

                                                                                                         АР


 Всички лични данни на кандидатите са защитени според регламента и изискванията на GDPR на европейската комисия.

Обръщаме внимание, че всички необходими документи за кандидатстване имат срок на валидност 6 месеца. Задължение на всеки родител е да подаде чрез електроната система необходимите документи в необходимите срокове, защото след конкретната дата и час достъпът ще бъде автоматично спрян.

Екипът на 22. СЕУ „Г. С. Раковски“ пожелава спокойна и успешна кампания!
 


   

Какво мислят учениците ни за нас?

Магдалена Апостолова: „Материалната и техническата база на 22. СЕУ са на високо ниво, а отношенията между учениците и учителите са в границите на колегиалността и не липсва толеранс. Училището е с отдавна утвърдени традиции и качествени методи за преподавне, което е първата и една от най-важните стъпки към успешно по-нататъчно развитие. 22. СЕУ ме научи да бъда самоуверена и отговорна за постъпките си, да изразявам открито и свободно мнението си, да комуникирам успешно със съучениците и учителите си. Освен това, изградих много трайни приятелства.“
Александър Бошнаков: „Като ученик от десет години в 22. СЕУ мога да кажа, че дори за момент не съм се съмнявал в знанията си и начина на преподаване. Нивото, което се поддържа в училището, е едно от най-високите в цяла България. Това е един от основните плюсове, защото влагаме наистина много труд и усилия, но не напразно. Развиваме се, научваме много неща, създаваме много връзки и приятелства. Освен с качественото си образование училището е известно и с многобройните си извънкласни дейности, спортни отбори и проекти, в които всеки ученик може да се включи. За мен това е най-доброто училище, защото ми показа кой съм и по кой път трябва да поема.“
Изабела Тодорова: „Знаех за 22. СЕУ още преди много време от сестра ми, която учеше от 1. до 12. клас тук, и бях силно впечатлена от преживяванията ѝ в училището. Установих, че 22. СЕУ е училище на едно много високо ниво. След 7. клас исках да науча нов език и точно то беше сред първите училища в списъка ми с желания, именно защото знаех, че тук нивото, на което ще го науча, ще ми отвори много врати и възможности. 22. СЕУ ме научи да бъда много по-отговорна, по-организирана и стриктна. Именно извънкласните дейности в училището ме впечатлиха силно и ми помогнаха да израсна и да се развия. Участвам в испанския театър, който се организира всяка година. Заради участието си там се запознах с много нови хора, научих се да работя в екип и най-вече упражнявах езика. Отговорно мога да кажа, че 22. СЕУ е училището, което цели да научи учениците си не само на материала в учебниците, но и на нещата от живота.“
Тереза Василева: „Това, с което ме привлече отначало 22. СЕУ, е централното му разположение и лесния достъп до него. В близост е до всякакви превозни средства, магазини и ключови места. Години наред се води едно от най-елитните училища в София. Ученичка съм в 22. СЕУ с испански профил и мога да кажа, че обучението е на много високо ниво. За трите прекарани години дотук в училището се усъвършенствах, както и развих знанията си по испански език.“
Севастиян Василев: „Разбрах за 22. СЕУ от многобройните инициативи на градско и национално ниво, които се организират от учениците и преподавателите тук. Когато влязох в училището ми направи впечатление отношението на учителите. Те са заинтересовани от проектите ни, от развитието ни и от нашите знания. Начинът, по който преподават, е много иновативен и различен от този в други училища. За мен това е училището с най-добре развити извънкласни дейности, което е едно от най-важните неща за гимназиалния етап на обучение, защото точно това е времето, в което всеки един от нас трябва да прецени по кой път да поеме и как да продължи живота си. Освен всички чудесни извънкласни дейности, много силно впечатление правят и учителите, които държат едно много високо ниво, а по този начин се учим да бъдем все по-добри, да даваме повече и да бъдем такива, каквито трябва да сме, за да успеем.“
: