Прием


Научи защо 22. СЕУ „Георги С. Раковски“ е най-доброто училище за теб! Виж какво мислят учениците ни или се докосни до част от ученическия живот тук в училището. Разбери защо сме сред първенците в извънкласни дейности и как ученическото самоуправление помага на учениците ни да се развиват. Ако нямаш много време, изгледай видеото „22. СЕУ в седем минути“.

Процедура за прием


Класирани ученици за 8 клас след пето класиране за учебната 2022/2023г


Свободни мяста за VІІІ клас за учебната 2022-2023 година след четвърто класиране

22.СЕУ„Г.С.Раковски“ обявява следните  свободни места за  VІІІ  клас за учебната 2022-2023 година:

            -  едно място в паралелка с профил „Природни науки“ с изучаване на ИЕ – АЕ,  БЗО,  ХООС;

            -  едно място в паралелка с профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на АЕ – НЕ, 

Документи се приемат на 09.09.2022г / петък / от 9,00ч до 12,00ч в канцеларията на училището.

Необходими документи:

1.      Заявление до директора на училището / образец /;

2.      Оригинал на свидетелството за завършено основно образование.

 

Обявяване на приетия ученик на 09.09.2022г в 13,00ч.

Записване на приетия ученик на 09.09.2022г до 17,00ч


Класирани ученици  след четвърто класиране за 8 клас за учебната 2022/2023г.


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ


Свободни места за прием в VІІІ клас след трето класиране:

  •    3 места – профил „Чужди езици“, първи чужд език английски и втори чужд език испански

·        3 места – профил „Чужди езици“, първи чужд език английски и втори чужд език немски;

·       2 място – профил „Чужди езици“, първи чужд език испански и втори чужд език английски

 

Срокове за прием на документи, класиране и записване:

-         07.09.2022 г. от 09.00 ч. до 14.00 ч. – приемане на документи в канцеларията на училището;

-         07.09.2022 г. – след 16.30 ч. обявяване на класирането 

-         08.09.2022 г. – записване на приетите ученици

 

Необходими документи:

1.     Заявление до директора по образец;

  2.     Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;

  3.     Оригинал и ксерокопие на акт за раждане (само за близнаци)

Комисията, определена със заповед на директора на 22. СЕУ, класира учениците по бал в низходящ ред.


ЕТАПИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Прием в I клас – учебна 2023/ 2024 година

 

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

             За новата учебна 2023/2024 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.

На 24.04.2023 г. ще се обявят свободните места за I клас.

От 24.04.2023 г. до 18.00 ч. на 04.06.2023 г. ще се актуализират профили и ще се заявяват кандидатури. Всеки родител трябва да провери/създаде профил на детето си и да въведе правилно данните в системата. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

На 05.06.2023 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас.

Вашата информираност и прецизност в изпълнението на графика на дейностите са предпоставка за успешността на кампанията!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД
Какво мислят учениците ни за нас?

Магдалена Апостолова: „Материалната и техническата база на 22. СЕУ са на високо ниво, а отношенията между учениците и учителите са в границите на колегиалността и не липсва толеранс. Училището е с отдавна утвърдени традиции и качествени методи за преподавне, което е първата и една от най-важните стъпки към успешно по-нататъчно развитие. 22. СЕУ ме научи да бъда самоуверена и отговорна за постъпките си, да изразявам открито и свободно мнението си, да комуникирам успешно със съучениците и учителите си. Освен това, изградих много трайни приятелства.“
Александър Бошнаков: „Като ученик от десет години в 22. СЕУ мога да кажа, че дори за момент не съм се съмнявал в знанията си и начина на преподаване. Нивото, което се поддържа в училището, е едно от най-високите в цяла България. Това е един от основните плюсове, защото влагаме наистина много труд и усилия, но не напразно. Развиваме се, научваме много неща, създаваме много връзки и приятелства. Освен с качественото си образование училището е известно и с многобройните си извънкласни дейности, спортни отбори и проекти, в които всеки ученик може да се включи. За мен това е най-доброто училище, защото ми показа кой съм и по кой път трябва да поема.“
Изабела Тодорова: „Знаех за 22. СЕУ още преди много време от сестра ми, която учеше от 1. до 12. клас тук, и бях силно впечатлена от преживяванията ѝ в училището. Установих, че 22. СЕУ е училище на едно много високо ниво. След 7. клас исках да науча нов език и точно то беше сред първите училища в списъка ми с желания, именно защото знаех, че тук нивото, на което ще го науча, ще ми отвори много врати и възможности. 22. СЕУ ме научи да бъда много по-отговорна, по-организирана и стриктна. Именно извънкласните дейности в училището ме впечатлиха силно и ми помогнаха да израсна и да се развия. Участвам в испанския театър, който се организира всяка година. Заради участието си там се запознах с много нови хора, научих се да работя в екип и най-вече упражнявах езика. Отговорно мога да кажа, че 22. СЕУ е училището, което цели да научи учениците си не само на материала в учебниците, но и на нещата от живота.“
Тереза Василева: „Това, с което ме привлече отначало 22. СЕУ, е централното му разположение и лесния достъп до него. В близост е до всякакви превозни средства, магазини и ключови места. Години наред се води едно от най-елитните училища в София. Ученичка съм в 22. СЕУ с испански профил и мога да кажа, че обучението е на много високо ниво. За трите прекарани години дотук в училището се усъвършенствах, както и развих знанията си по испански език.“
Севастиян Василев: „Разбрах за 22. СЕУ от многобройните инициативи на градско и национално ниво, които се организират от учениците и преподавателите тук. Когато влязох в училището ми направи впечатление отношението на учителите. Те са заинтересовани от проектите ни, от развитието ни и от нашите знания. Начинът, по който преподават, е много иновативен и различен от този в други училища. За мен това е училището с най-добре развити извънкласни дейности, което е едно от най-важните неща за гимназиалния етап на обучение, защото точно това е времето, в което всеки един от нас трябва да прецени по кой път да поеме и как да продължи живота си. Освен всички чудесни извънкласни дейности, много силно впечатление правят и учителите, които държат едно много високо ниво, а по този начин се учим да бъдем все по-добри, да даваме повече и да бъдем такива, каквито трябва да сме, за да успеем.“
: