Прием


Научи защо 22. СЕУ „Георги С. Раковски“ е най-доброто училище за теб! Виж какво мислят учениците ни или се докосни до част от ученическия живот тук в училището. Разбери защо сме сред първенците в извънкласни дейности и как ученическото самоуправление помага на учениците ни да се развиват. Ако нямаш много време, изгледай видеото „22. СЕУ в седем минути“.

Процедура за прием


Класирани ученици за 8 клас след пето класиране за учебната 2022/2023г


Свободни мяста за VІІІ клас за учебната 2022-2023 година след четвърто класиране

22.СЕУ„Г.С.Раковски“ обявява следните  свободни места за  VІІІ  клас за учебната 2022-2023 година:

            -  едно място в паралелка с профил „Природни науки“ с изучаване на ИЕ – АЕ,  БЗО,  ХООС;

            -  едно място в паралелка с профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на АЕ – НЕ, 

Документи се приемат на 09.09.2022г / петък / от 9,00ч до 12,00ч в канцеларията на училището.

Необходими документи:

1.      Заявление до директора на училището / образец /;

2.      Оригинал на свидетелството за завършено основно образование.

 

Обявяване на приетия ученик на 09.09.2022г в 13,00ч.

Записване на приетия ученик на 09.09.2022г до 17,00ч


Класирани ученици  след четвърто класиране за 8 клас за учебната 2022/2023г.


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ


Свободни места за прием в VІІІ клас след трето класиране:

  •    3 места – профил „Чужди езици“, първи чужд език английски и втори чужд език испански

·        3 места – профил „Чужди езици“, първи чужд език английски и втори чужд език немски;

·       2 място – профил „Чужди езици“, първи чужд език испански и втори чужд език английски

 

Срокове за прием на документи, класиране и записване:

-         07.09.2022 г. от 09.00 ч. до 14.00 ч. – приемане на документи в канцеларията на училището;

-         07.09.2022 г. – след 16.30 ч. обявяване на класирането 

-         08.09.2022 г. – записване на приетите ученици

 

Необходими документи:

1.     Заявление до директора по образец;

  2.     Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;

  3.     Оригинал и ксерокопие на акт за раждане (само за близнаци)

Комисията, определена със заповед на директора на 22. СЕУ, класира учениците по бал в низходящ ред.


ЕТАПИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ В I КЛАС


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

          Родителската среща за I клас ще се проведе на 30.06.2022г от 18:00 часа. 

          Списъци с разпределението на учениците по класове и кабинетите, в които ще се проведе родителската среща, ще бъдат предоставени на Вашето внимание на двата входа на училището в 17:30ч на 30.06.2022г .


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


         Записването на учениците, приети в първи клас в 22 СЕУ по оповестения Ви график, ще се осъществи в 32 кабинет 1 етаж от 8:30 до 17 часа.  Необходимо е да носите и заявление за записване .

         Важно: на 14.06.2022г и на 16.06.2022г записване няма да има поради провеждане на НВО 7 и 10 клас. 


 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА

УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


          Предоставяме на Вашето внимание:

1.   План-прием за І клас,учебна 2022/2023 година:

·       5 паралелки по 24 ученици

 

2.   Информация относно новости в чуждоезиковото обучение І-ІV клас:

          От учебната 2021/2022 година в І клас  се изучава английски и испански език като ФУЧ.

          И учебната 2022/2023 ще се формират 4 паралелки с изучаване на английски език и 1 - с испански език.

       С подкрепата на посолството на Кралство Испания в РБългария, часовете по испански език ще се водят от учител от Кралство Испания – носител на езика.

          От ІІ клас изучаването на чужд език,съгласно училищния учебен план,  става задължителен предмет.

        В тази връзка учениците, изучавали в І клас английски език (задължителен предмет във ІІ, ІІІ и ІV клас), ще имат възможност да изучават като ФУЧ испански език. Учениците, изучавали в І клас испански език (задължителен предмет във ІІ, ІІІ и ІV клас), ще имат възможност да изучават като ФУЧ английски език.

 


                                  Уважаеми родители,

I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar

НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в сила от 2.03.2022 г.


Система за централизирано електронно класиране
Какво мислят учениците ни за нас?

Магдалена Апостолова: „Материалната и техническата база на 22. СЕУ са на високо ниво, а отношенията между учениците и учителите са в границите на колегиалността и не липсва толеранс. Училището е с отдавна утвърдени традиции и качествени методи за преподавне, което е първата и една от най-важните стъпки към успешно по-нататъчно развитие. 22. СЕУ ме научи да бъда самоуверена и отговорна за постъпките си, да изразявам открито и свободно мнението си, да комуникирам успешно със съучениците и учителите си. Освен това, изградих много трайни приятелства.“
Александър Бошнаков: „Като ученик от десет години в 22. СЕУ мога да кажа, че дори за момент не съм се съмнявал в знанията си и начина на преподаване. Нивото, което се поддържа в училището, е едно от най-високите в цяла България. Това е един от основните плюсове, защото влагаме наистина много труд и усилия, но не напразно. Развиваме се, научваме много неща, създаваме много връзки и приятелства. Освен с качественото си образование училището е известно и с многобройните си извънкласни дейности, спортни отбори и проекти, в които всеки ученик може да се включи. За мен това е най-доброто училище, защото ми показа кой съм и по кой път трябва да поема.“
Изабела Тодорова: „Знаех за 22. СЕУ още преди много време от сестра ми, която учеше от 1. до 12. клас тук, и бях силно впечатлена от преживяванията ѝ в училището. Установих, че 22. СЕУ е училище на едно много високо ниво. След 7. клас исках да науча нов език и точно то беше сред първите училища в списъка ми с желания, именно защото знаех, че тук нивото, на което ще го науча, ще ми отвори много врати и възможности. 22. СЕУ ме научи да бъда много по-отговорна, по-организирана и стриктна. Именно извънкласните дейности в училището ме впечатлиха силно и ми помогнаха да израсна и да се развия. Участвам в испанския театър, който се организира всяка година. Заради участието си там се запознах с много нови хора, научих се да работя в екип и най-вече упражнявах езика. Отговорно мога да кажа, че 22. СЕУ е училището, което цели да научи учениците си не само на материала в учебниците, но и на нещата от живота.“
Тереза Василева: „Това, с което ме привлече отначало 22. СЕУ, е централното му разположение и лесния достъп до него. В близост е до всякакви превозни средства, магазини и ключови места. Години наред се води едно от най-елитните училища в София. Ученичка съм в 22. СЕУ с испански профил и мога да кажа, че обучението е на много високо ниво. За трите прекарани години дотук в училището се усъвършенствах, както и развих знанията си по испански език.“
Севастиян Василев: „Разбрах за 22. СЕУ от многобройните инициативи на градско и национално ниво, които се организират от учениците и преподавателите тук. Когато влязох в училището ми направи впечатление отношението на учителите. Те са заинтересовани от проектите ни, от развитието ни и от нашите знания. Начинът, по който преподават, е много иновативен и различен от този в други училища. За мен това е училището с най-добре развити извънкласни дейности, което е едно от най-важните неща за гимназиалния етап на обучение, защото точно това е времето, в което всеки един от нас трябва да прецени по кой път да поеме и как да продължи живота си. Освен всички чудесни извънкласни дейности, много силно впечатление правят и учителите, които държат едно много високо ниво, а по този начин се учим да бъдем все по-добри, да даваме повече и да бъдем такива, каквито трябва да сме, за да успеем.“
: