ПриемПроцедура за прием

Научи защо 22. СЕУ „Георги С. Раковски“ е най-доброто училище за теб! Виж какво мислят учениците ни или се докосни до част от ученическия живот тук в училището. Разбери защо сме сред първенците в извънкласни дейности и как ученическото самоуправление помага на учениците ни да се развиват. Ако нямаш много време, изгледай видеото „22. СЕУ в седем минути“.Протокол - V класиране - препис 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

22. СЕУ "Г. С. Раковски" обявява едно свободно място в VІІІ клас за учебната 2019/2020 година в профил "Чужди езици", първи чужд език английски и втори чужд език- немски.

Документи се приемат в канцеларията на училището на 21.08.2019 г. /сряда/ от 09.00 ч. до 12.00 ч.

Необходими документи:

1. Заявление до директора на 22. СЕУ;

2. Оригинал на свидетелството за завършено основно образование;

3. Оригинал на служебната бележка за резултатите от НВО.


Протокол - ІV класиране - препис


Попълване на незаетите места след трети етап на класиране:

-        01.08.2019г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след третия етап на класиране;

-        06.08.2019г. от 9.00ч. до 14.00ч. – подаване на заявления в канцеларията на 22.СЕУ „Г. С. Раковски“;

-        07.08.2018г. – класиране на подадените заявления;

-        08.08.2018г. – записване на приетите ученици.


СЪОБЩЕНИЕ

Записване след І класиране или подаване на заявление за ІІ класиране

 на 12.07., 15.07.  и 16.07.2019г от 8.00ч до 18.00ч

 

Записване след ІІ класиране

 на 19.07. и  22.07.2019г от 8.00ч до 18.00ч

 

Записване след ІІІ класиране

 на  30.07. и  31.07.2019г от 8.00ч до 18.00чУважаеми родители,

      Уведомявамe Ви, че запознаването  с оценените работи на учениците от 7 клас, явили сена НВО по БЕЛ и по математика, и които желаят да видят сканираните си и оценени изпитни работи (по електронен път в системата за запознаване), ще се осъществи на 28 юни, 1 юли и 2 юли, както следва:

  • БЕЛ – в сградата на ПГЕА, кв. „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 1  от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.
  • Математика - в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.

     Съгласно чл.46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.


Паралелки и балообразуване при прием на ученици в VIIIклас  на 22. СEУ "Г. С. РАКОВСКИ"


Училища за приемaне на заявления за участие в първи и трети етап на класиране на ученици, успешно завършили основно образование на територията на област София –град


Подаване на документи за участие в първи етап на класиране по Наредба № 10 от 01.09.2016г

       Тази година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път.

       Това може да стане:

  • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
  • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас в рамките на работния ден;
  • със съдействие на друго училище, определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

          Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание.

         В помощ на родителите от 22.СЕУ„Г.С.Раковски“ ще работи кабинет 77 на ІІІ етаж в периода 03.07. – 05.07.2019г от 9.00ч до 16.00ч


Online кандидатстване след VII клас


      

                               УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  За учебната 2020/2021 година 22 СЕУ "Г.С.Раковски" обявява прием на 4 паралелки за първи клас по 22 ученици във всяка.

Предлагаме на Вашето внимание информация относно приема на ученици в първи клас през учебната 2020/2021 учебна година.


1. ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН:   само района на 22 СЕУ "Г.С.Раковски".

2. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ: в него са указани датите и сроковете за различните етапи и стъпки от кампанията за първи клас.

3. СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ: в нея са обяснени правилата за кандидатстване и необходимите документи.

4. ЗАЯВЛЕНИЕ: попълва се лично от всеки родител/настойник при кандидатстване.

Настоящата кампания ще се осъществява САМО чрез online платформа (линкът ще бъде предоставен по-късно). 

Документи на хартиен носител няма да се приемат в канцеларията на училището.

 Всички лични данни на кандидатите са защитени според регламента и изискванията на GDPR на европейската комисия.

Обръщаме внимание, че всички необходими документи за кандидатстване имат срок на валидност 6 месеца. Задължение на всеки родител е да подаде чрез електроната система необходимите документи в необходимите срокове, защото след конкретната дата и час достъпът ще бъде автоматично спрян.

Екипът на 22. СЕУ „Г. С. Раковски“ пожелава спокойна и успешна кампания!
 


   

Какво мислят учениците ни за нас?

Магдалена Апостолова: „Материалната и техническата база на 22. СЕУ са на високо ниво, а отношенията между учениците и учителите са в границите на колегиалността и не липсва толеранс. Училището е с отдавна утвърдени традиции и качествени методи за преподавне, което е първата и една от най-важните стъпки към успешно по-нататъчно развитие. 22. СЕУ ме научи да бъда самоуверена и отговорна за постъпките си, да изразявам открито и свободно мнението си, да комуникирам успешно със съучениците и учителите си. Освен това, изградих много трайни приятелства.“
Александър Бошнаков: „Като ученик от десет години в 22. СЕУ мога да кажа, че дори за момент не съм се съмнявал в знанията си и начина на преподаване. Нивото, което се поддържа в училището, е едно от най-високите в цяла България. Това е един от основните плюсове, защото влагаме наистина много труд и усилия, но не напразно. Развиваме се, научваме много неща, създаваме много връзки и приятелства. Освен с качественото си образование училището е известно и с многобройните си извънкласни дейности, спортни отбори и проекти, в които всеки ученик може да се включи. За мен това е най-доброто училище, защото ми показа кой съм и по кой път трябва да поема.“
Изабела Тодорова: „Знаех за 22. СЕУ още преди много време от сестра ми, която учеше от 1. до 12. клас тук, и бях силно впечатлена от преживяванията ѝ в училището. Установих, че 22. СЕУ е училище на едно много високо ниво. След 7. клас исках да науча нов език и точно то беше сред първите училища в списъка ми с желания, именно защото знаех, че тук нивото, на което ще го науча, ще ми отвори много врати и възможности. 22. СЕУ ме научи да бъда много по-отговорна, по-организирана и стриктна. Именно извънкласните дейности в училището ме впечатлиха силно и ми помогнаха да израсна и да се развия. Участвам в испанския театър, който се организира всяка година. Заради участието си там се запознах с много нови хора, научих се да работя в екип и най-вече упражнявах езика. Отговорно мога да кажа, че 22. СЕУ е училището, което цели да научи учениците си не само на материала в учебниците, но и на нещата от живота.“
Тереза Василева: „Това, с което ме привлече отначало 22. СЕУ, е централното му разположение и лесния достъп до него. В близост е до всякакви превозни средства, магазини и ключови места. Години наред се води едно от най-елитните училища в София. Ученичка съм в 22. СЕУ с испански профил и мога да кажа, че обучението е на много високо ниво. За трите прекарани години дотук в училището се усъвършенствах, както и развих знанията си по испански език.“
Севастиян Василев: „Разбрах за 22. СЕУ от многобройните инициативи на градско и национално ниво, които се организират от учениците и преподавателите тук. Когато влязох в училището ми направи впечатление отношението на учителите. Те са заинтересовани от проектите ни, от развитието ни и от нашите знания. Начинът, по който преподават, е много иновативен и различен от този в други училища. За мен това е училището с най-добре развити извънкласни дейности, което е едно от най-важните неща за гимназиалния етап на обучение, защото точно това е времето, в което всеки един от нас трябва да прецени по кой път да поеме и как да продължи живота си. Освен всички чудесни извънкласни дейности, много силно впечатление правят и учителите, които държат едно много високо ниво, а по този начин се учим да бъдем все по-добри, да даваме повече и да бъдем такива, каквито трябва да сме, за да успеем.“
: