ПриемПроцедура за прием

Научи защо 22. СЕУ „Георги С. Раковски“ е най-доброто училище за теб! Виж какво мислят учениците ни или се докосни до част от ученическия живот тук в училището. Разбери защо сме сред първенците в извънкласни дейности и как ученическото самоуправление помага на учениците ни да се развиват. Ако нямаш много време, изгледай видеото „22. СЕУ в седем минути“.
Препис-извлечение на протокола от ІV класиране


Свободни места след трети етап на класиране:

Профил:  ЧЕ  АЕ/ИЕ - 1 място;

Профил:  ЧЕ  ИЕ/АЕ - 2 места;

-       03.08.2020г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след третия етап на класиране;

-     04.08.2020г. от 9.00ч. до 14.00ч. – подаване на заявления в канцеларията на 22.СЕУ „Г. С. Раковски“;

-               05.08.2020г. – класиране на подадените заявления;

-              06.08.2020г. – записване на приетите ученици.


Информация за провеждане на НВО в VІІ клас и график на дейностите по приемането  на ученици в VІІІ клас за учебната 2020-2021 година

Дейностите по приемането на ученици след завършеноосновно образование в неспециализирани училища за учебната 2020/ 2021 година

График надейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите отнационалното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2019/ 2020 учебна 

                         Паралелки и балообразуване при прием на ученици в VIII клас на 22. СEУ "Г. С. РАКОВСКИ"


Организация на дейностите по приемане  на ученици

в VІІІ клас за учебната 2020/2021 година

 

 

14.07. – 16.07.2020г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

      

 

21.07. –  22.07.2020г. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

 

 

29.07. –  30.07.2020г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране:

-       03.08.2020г. – обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след третия етап на класиране;

-       04.08.2020г. от 9.00ч. до 14.00ч. – подаване на заявления в канцеларията на 22.СЕУ „Г. С. Раковски“;

-       05.08.2020г. – класиране на подадените заявления;

-       06.08.2020г. – записване на приетите ученици.

 

Комисиите работят в кабинет № 26 с работно време от 8,00ч. до 18,00ч.

 УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

      22.СЕУ „Г.С.Раковски“ ще приема документи за записване или заявление за участие във втори етап на класиране на 14.07.2020 г., 15.07.2020 г. и16.07.2020 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. в кабинет № 26.

     Учениците, които са класирани в 22.СЕУ „Г.С.Раковски“ се записват или подават заявление за участие във втори етап на класиране. Желанията не се пренареждат.

    Класираните ученици се записват в VIII клас на 22.СЕУ „Г.С.Раковски“  като подават следните документи:
        1. заявление до директора;
        2. оригинал на свидетелство за основно образование.

Заявление за записване в VІІІ клас

Заявление за II класиране      

                               УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  За учебната 2020/2021 година 22 СЕУ "Г.С.Раковски" обявява прием на 4 паралелки за първи клас 

Предлагаме на Вашето внимание информация относно приема на ученици в първи клас през учебната 2020/2021 учебна година.


1. ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН:   само района на 22 СЕУ "Г.С.Раковски".

           Поради техническа грешка към прилежащ район се добавя ул. "Доспат"  № 34. 

2. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ: в него са указани датите и сроковете за различните етапи и стъпки от кампанията за първи клас.

3. СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ: в нея са обяснени правилата за кандидатстване и необходимите документи.

4. ЗАЯВЛЕНИЕ: попълва се лично от всеки родител/настойник при кандидатстване.

5. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ: на електронна поща priem.1klas22@abv.bg 

6. ГРАНИЧЕН ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН

7. Важно !

Уважаеми родители,

Родителските  срещи на приетите ученици в първи клас за  учебната

2020/2021 година ще се проведат  от 18.00 ч., както следва :

·       22.06.2020г.  – I а клас– класен ръководител : Адриана Байчева

      Списък Iа клас                            учител ПИГ:  Елеонора Томова

·       23.06.2020г. – I б клас– класен ръководител: Юлиана Георгиева

       Списък Iб клас                           учител ПИГ:  Йоанна Бербатова

·       24.06.2020г. - I в клас–  класен ръководител: Димана Ралева

       Списък Iв клас                            учител ПИГ:  Габриела Ценкуловска

·       25.06.2020г. - I г клас–  класен ръководител: Петранка Георгиева

       Списък Iг клас                             учител ПИГ:  Иванка Станева

 

Място на провеждане – УЧИТЕЛСКА СТАЯ НА 22 СЕУ


 

 

                                                                                                         АР
 


   

Какво мислят учениците ни за нас?

Магдалена Апостолова: „Материалната и техническата база на 22. СЕУ са на високо ниво, а отношенията между учениците и учителите са в границите на колегиалността и не липсва толеранс. Училището е с отдавна утвърдени традиции и качествени методи за преподавне, което е първата и една от най-важните стъпки към успешно по-нататъчно развитие. 22. СЕУ ме научи да бъда самоуверена и отговорна за постъпките си, да изразявам открито и свободно мнението си, да комуникирам успешно със съучениците и учителите си. Освен това, изградих много трайни приятелства.“
Александър Бошнаков: „Като ученик от десет години в 22. СЕУ мога да кажа, че дори за момент не съм се съмнявал в знанията си и начина на преподаване. Нивото, което се поддържа в училището, е едно от най-високите в цяла България. Това е един от основните плюсове, защото влагаме наистина много труд и усилия, но не напразно. Развиваме се, научваме много неща, създаваме много връзки и приятелства. Освен с качественото си образование училището е известно и с многобройните си извънкласни дейности, спортни отбори и проекти, в които всеки ученик може да се включи. За мен това е най-доброто училище, защото ми показа кой съм и по кой път трябва да поема.“
Изабела Тодорова: „Знаех за 22. СЕУ още преди много време от сестра ми, която учеше от 1. до 12. клас тук, и бях силно впечатлена от преживяванията ѝ в училището. Установих, че 22. СЕУ е училище на едно много високо ниво. След 7. клас исках да науча нов език и точно то беше сред първите училища в списъка ми с желания, именно защото знаех, че тук нивото, на което ще го науча, ще ми отвори много врати и възможности. 22. СЕУ ме научи да бъда много по-отговорна, по-организирана и стриктна. Именно извънкласните дейности в училището ме впечатлиха силно и ми помогнаха да израсна и да се развия. Участвам в испанския театър, който се организира всяка година. Заради участието си там се запознах с много нови хора, научих се да работя в екип и най-вече упражнявах езика. Отговорно мога да кажа, че 22. СЕУ е училището, което цели да научи учениците си не само на материала в учебниците, но и на нещата от живота.“
Тереза Василева: „Това, с което ме привлече отначало 22. СЕУ, е централното му разположение и лесния достъп до него. В близост е до всякакви превозни средства, магазини и ключови места. Години наред се води едно от най-елитните училища в София. Ученичка съм в 22. СЕУ с испански профил и мога да кажа, че обучението е на много високо ниво. За трите прекарани години дотук в училището се усъвършенствах, както и развих знанията си по испански език.“
Севастиян Василев: „Разбрах за 22. СЕУ от многобройните инициативи на градско и национално ниво, които се организират от учениците и преподавателите тук. Когато влязох в училището ми направи впечатление отношението на учителите. Те са заинтересовани от проектите ни, от развитието ни и от нашите знания. Начинът, по който преподават, е много иновативен и различен от този в други училища. За мен това е училището с най-добре развити извънкласни дейности, което е едно от най-важните неща за гимназиалния етап на обучение, защото точно това е времето, в което всеки един от нас трябва да прецени по кой път да поеме и как да продължи живота си. Освен всички чудесни извънкласни дейности, много силно впечатление правят и учителите, които държат едно много високо ниво, а по този начин се учим да бъдем все по-добри, да даваме повече и да бъдем такива, каквито трябва да сме, за да успеем.“
: