Проект за училищна мобилност по европейската програма „Еразъм+“Обратно Публикувано от Системен администратор на 5.6.2018 г. в категория Проекти                       УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОТ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ,

     Одобрен беше наш проект за училищна мобилност по европейската програма „Еразъм+“-
Keep Developing Innovative Educational Partnership Strategies/ „В час с развитието на иновативни стратегии за партньорство в обучението“ със срок 01.06.2018 г. – 31.05.2019 г.
     Обучението, предлагано от партньорската обучителна организация IFOM ще се проведе в гр. Палермо, Сицилия, Италия с потвърдени дати за три курса, както следва:
         1. “European project management and design for teachers, headmasters and educators” - 26/08/2018 - 01/09/2018 - for 3 teachers
         2. “Effective Communication skills and Public Speaking for teachers”- 02.09. - 08.09.2018 in Palermo, Sicily - for 3 teachers
         3. “Soft skills for teachers, trainers and education staff”- 02.09. - 08.09.2018 in Palermo, Sicily - for 3 teachers

     Моля желаещите да кандидатстват за включване в проекта да попълнят мотивационно писмо и да го подадат с входящ номер в канцеларията на училището до 15.06.2018 г.