УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,Обратно Публикувано от Системен администратор на 25.1.2019 г. в категория Новини


                 Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град, със заповед № РД 09-536/25.01.2019г. на министъра на образованието и науката дните от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г. (вкл.) са обявени за неучебни дни за учениците от област София-град.

                Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.

               Запазва се и графикът на междусрочната ваканция.


               Приложение: Заповед на министъра на образованието и науката


               Учебните занятия ще продължат на 6.02.2019г  със седмичното разписание  за втория учебен срок както следва:

                    - 1 клас - I смяна;

                    - 2-8 клас - II смяна от 13:30 часа;

                    - 9 - 12 клас - I смяна от 7:30 часа.