ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТ на Програма „Еразъм+“Обратно Публикувано от Системен администратор на 10.6.2019 г. в категория Новини

На 19. април 2019 г. в Центъра за кариерно консултиране и развитие на 22. СЕУ „Г. С. Раковски“/ Библиотеката от 12:30 ч. екипът от учители, участвали в мобилността по проект „В час с развитието на иновативни стратегии за партньорство в обучението“/ Keep Developing Innovative Educational Partnership Strategies на Програма „Еразъм+“ споделиха пред широка аудитория от учители и гости своя опит като включиха и елементи на тренинг. Темата на презентацията „Как да се справяме с конфликтни ситуации“ е в контекста на иновативните технологии за управление на класна стая, базирани на добрата комуникация, заедно с всички езикови и културни сигнали, които пращаме на другите, както и меките социални умения, които са свързани с разбиране на чуждата гледна точка. На всички гости беше изпращатен предварителен тест за определяне на собствения стил в управлението на конфликти, а отговорите те получиха по време на събитието. Специален гост беше Д-р Ваня Кастрева, Началник на РУО София-град,която активно се включи в дискусията и пожела да използва представените методи и инструменти за решаване на конфликти в своя екип. Учителите, изготвили материалите, планират те да достигнат до всяка класна стая в помощ на класния ръководител. Флаери ще разпространяват каузата „Да бъдем асертивни“, което означава „да отстояваш собствените интереси, без да накърняваш интересите на другия до теб“.