Здравейте, Колеги!Обратно Публикувано от Системен администратор на 26.7.2019 г. в категория Проекти
       МОН предлага ревизиране на разпределенията по теми в началото на учебната година, като фокусът се премества от административната тежест към реалния темп и успеваемостта на всеки клас - най-сетне нещо конструктивно и съобразено с действителността!. За тази цел, в течение на един месец, предложението е подложено на обществено обсъждане. 

      Моля, който желае, нека да напише два-три реда и да ми ги изпрати до края на м. юли. Ще обобщя написаното от вас и ще изпратя на имейла по-долу от общо име. Който желаe, може и самостоятелно да пише - колкото повече, толкова повече!:)