УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,Обратно Публикувано от Системен администратор на 10.9.2019 г. в категория Новини

Откриването на учебната година ще бъде на 16.09.2019г. /понеделник/ от 9.30 часа.

Учениците от І, V и VІІІ клас да се явят в училище в 8.30 часа за провеждане на ЧК.

Списъците на ученици от V и VІІІ клас и разпределението на класните стаи за провеждане на ЧК ще бъдат поставени същия ден на входа на училището.

Всички останали ученици да бъдат в училищния двор в 9.15 ч.

 

                                                            АР