УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,Обратно Публикувано от Системен администратор на 14.3.2020 г. в категория Новини

            Във връзка с противоепидемичните мерките е необходимо организирането на обучението в електронна среда.

            Необходимо е в срок до 16.03.2020 г. всички паралелки да имат електронни групи, а за учениците в начален етап – електронни групи с родителите. В случай на липса на електронни платформи, организирането на група с родителите може да се осъществи чрез имейл, интернет приложения, социални мрежи, в т. ч. и Фейсбук. Изборът на вариант трябва да е съобразен с потреблението на мнозинството.

            Учителите в прогимназиален и гимназиален етап ще създадат организация за времето на работа с учениците.

            Уважаеми учители, родители иученици,

            Разчитам на Вашето разбиране и отговорно поведение в създадената обстановка.

            Личната дисциплина на всеки от нас е условие за преодоляване на временните затруднения.

 

                                                                            / п /

                                                              ЕЛЕНА КЪРПАЧЕВА

                                                              ДИРЕКТОР НА 22. СЕУ