УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИОбратно Публикувано от Системен администратор на 13.5.2020 г. в категория Новини

 Заявление за прием 1 клас  от 14.05 до 21.05 включително може да подавате и на място в 22 СЕУ , както следва :

        - от 9:00ч до 12:30 ч в кабинет "Архив " - 1 етаж на сградата;

        - 0т 13:00ч до 16:00ч в 6 кабинет (вход до охраната )