С Ъ О Б Щ Е Н И Е - за промяна на годишна оценка по английски език за седми класОбратно Публикувано от Системен администратор на 30.6.2020 г. в категория Новини


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

        І. Провеждането на изпита за промяна на годишна оценка по английски език за седми клас ще се проведе на 03.07.2020г от 9,30 часа в кабинет 43.  

 

       ІІ. Резултатите от изпита за промяна на годишната оценка по английски език за седми клас се оповестяват в училище на 06.07.2020г.

        

 

 

                                                                          

 Директор:          / п /

            /Елена Кърпачева/