УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,Обратно Публикувано от Системен администратор на 13.7.2020 г. в категория Новини

     22.СЕУ „Г.С.Раковски“ ще приема документи за записване или заявление за участие във втори етап на класиране на 14.07.2020 г., 15.07.2020 г. и16.07.2020 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. в кабинет № 26.

     Учениците, които са класирани в 22.СЕУ „Г.С.Раковски“ се записват или подават заявление за участие във втори етап на класиране. Желанията не се пренареждат.

    Класираните ученици се записват в VIII клас на 22.СЕУ „Г.С.Раковски“  като подават следните документи:
        1. заявление до директора;
        2. оригинал на свидетелство за основно образование.

Заявление за записване в VІІІ клас

Заявление за II класиране