22.СЕУ „Георги Стойков Раковски“ обявява свободни места за пети клас Обратно Публикувано от Системен администратор на 27.7.2020 г. в категория Новини

22.СЕУ „Георги Стойков Раковски“ обявява осем броя свободни места за пети клас за учебната 2020 / 2021 година.


Необходими документи:

·        Заявление до директора на училището

·        Удостоверение за завършен начален етап на основно образовение

Подаване на документи от 28.07.2020г до 30.07.2020г. в канцеларията на училището от 09.00ч до 14.00ч

Обявяване на приетите ученици на 04.09.2020г на входа на училището и сайта на 22 СЕУ „Георги Стойков Раковски“.