Уважаеми ученици и родители,Обратно Публикувано от Системен администратор на 11.9.2020 г. в категория Новини

Откриването на учебната 2020 – 2021 година ще бъде на 15.09.2020г от 9,30ч.  Учениците да се явят в училище в 9,15ч.

 Тържеството ще се проведе в двора на училището. На него ще присъстват само учениците от І, V и VІІІ клас. Останалите ученици да се явят на училище на 16.09.2020г според организацията на учебния процес.

След тържеството от 10,00ч, в класните стаи ще се проведе Час на класа за учениците от  І, V и VІІІ клас.

 Родители няма да бъдат допускани в сградата на училището.