Организация на учебния процес Обратно Публикувано от Системен администратор на 11.9.2020 г. в категория Новини

за І срок на учебната 2020 – 2021 година от 16.09.2020

Първият учебен час за учениците от І клас започва в 8,30ч.

Първият учебен час за учениците от ІІ до ІV клас започва в  8,20ч.

Първият учебен час за учениците от V до VІІІ клас започва в  7,30ч

Първият учебен час за учениците от ІХ до ХІІ клас започва в  13,30ч

Учениците от І до VІІІ клас ще използват входа от ул. „Цар Асен“ през  двора на училището.

Учениците от ІХ до ХІІ клас ще използват входа от бул. „Витоша“.

Родители няма да бъдат допускани в сградата на училището.