Уважаеми родители,Обратно Публикувано от Системен администратор на 26.9.2020 г. в категория

Предлагаме  график за провеждане на родителските срещи в 22.СЕУ „Г.С.Раковски“:


   -  На 30.09.2020г от 18,00ч – за родителите на учениците от ІІ до ІV клас вкл.


   -  На 01.10.2020г от 18,30ч – за родителите на учениците от V до VІІІ клас вкл.


   -  На 06.10.2020г от 18,30ч – за родителите на учениците от ІХ до ХІІ клас вкл.


Разпределението на кабинетите за провеждане на родителските срещи ще бъде изложено на входа на училището от ул. „Цар Асен“.


Моля, носете си лични предпазни средства!