График за провеждане на контролни и класни работи през I учебен срок на 2020 – 2021 учебна година Обратно Публикувано от Системен администратор на 30.9.2020 г. в категория Новини

График

 за  провеждане на контролни и класни работи

през I учебен срок на 2020 – 2021 учебна година - 5, 6, 7, 8 класГРАФИК - I - 9,10,11 и 12 клас контролни и класни 2020-2021 г