Заповед № РД-09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката относно преминаване на учениците в обучение от разстояние в електронна средаОбратно Публикувано от Системен администратор на 29.11.202 г. в категория Новини

Изх. № РУО1-33843/27.11.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД-09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката относно преминаване на учениците в обучение от разстояние в електронна среда.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 за организациа на дейността в училищното оброзование