С Ъ О Б Щ Е Н И ЕОбратно Публикувано от Системен администратор на 10.9.2021 г. в категория Новини


Уважаеми ученици и родители,

         Откриването на новата учебна 2021-2022 година ще бъде на 15.09.2021г от 10,00ч в двора на училището. На тържеството ще присъстват само учениците от І, V и VІІІ класове. Преди тържеството ще се проведе час на класа при следния график:

І клас – от 9,15ч в класните стаи – вход от двора на училището;

V клас – от 9,00ч в класните стаи – вход от двора на училището;

VІІІ клас – от 9,15ч в класните стаи – централен вход от ул. „Витоша“;

Прилагаме разпределение на класните стаи  и учениците по паралелки.

Клас

Кабинет

Етаж

Класен ръководител

 

 

 

 

Іа

к-т  22

І етаж

Йорданка Зарева

Іб

к-т  29

І етаж

Ваня Борисова

Ів

к-т  30

І етаж

Веселина Милушева

Іг

к-т  31

І етаж

Йоана Бербатова

Ід

к-т  32

І етаж

Николина Банкова

 

 

 

 

к-т  65

ІІІ етаж

Василена Илиева

к-т  66

ІІІ етаж

Стефка Тодорова

к-т  67

ІІІ етаж

Анелия Стойчева

к-т  68

ІІІ етаж

Даниела Петкова

к-т  81

ІІІ етаж

Здравка Матеева

 

 

 

 

VІІІа

к-т  74

ІІІ етаж

Станислава Миланова

VІІІб

к-т  52

ІІ етаж

Елен Шаламанова

VІІІв

к-т  47

ІІ етаж

Татяна Атанасова

VІІІг

к-т  2

І етаж

Мария Дереджиева

VІІІд

к-т  21

І етаж

Валентина Александрова


Списък на учениците от 5 клас за 2021/2022 учебна година   


           Списък на учениците от 8 клас за 2021/2022 учебна година