СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА І УЧЕБЕН СРОК - НАЧАЛЕН ЕТАП УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНАОбратно Публикувано от Системен администратор на 14.9.2021 г. в категория Новини

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА І УЧЕБЕН СРОК - НАЧАЛЕН ЕТАП УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА


  СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ    1 клас – 2021/ 2022 г.

  СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ     2 клас – 2021/ 2022 г.

  СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ    3 клас – 2021/ 2022 г.

  СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ    4 клас – 2021/ 2022 г.