График за провеждане на контролни и класни работи през IІ учебен срок на 2021 – 2022 учебна година Обратно Публикувано от Системен администратор на 25.2.2022 г. в категория Новини

График

 за  провеждане на контролни и класни работи

през IІ учебен срок на 2021 – 2022 учебна година 


5 клас         6 клас        7 клас        8 клас


ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП