Изложба на Станислава Емилова Василева, ученичка от 12 е клас в 22 СЕУ ,, Г. С. Раковски"Обратно Публикувано от Системен администратор на 30.3.2022 г. в категория Постижения

           Станислава се обучава и развива в областта на изящното и приложното изкуство. Богатството на таланта и се проявява във всички жанрове - портрета, пейзажа, фигуралната композиция и натюрморта.
           През последните години е получила много награди, както от участия на конкурси в България, така и в чужбина. Някои от тях са: Първи места - ,, От Баба Марта до Първа пролет", ,, Роди се дете, син ни се даде", ,, Моята карнавална маска", ,, Ценността на водата", ,, Моят дом - моят свят", ,, Червеногушата гъска Бран", Нашата крехка планета", ,, Магията на фолклора", ,, Любим български празник" и др.

          Желаем и успешен творчески път!