Свободни места за учебната 2022 / 2023 година .Обратно Публикувано от Системен администратор на 11.7.2022 г. в категория Новини

22.СЕУ „Георги Стойков Раковски“ обявява следните свободни места за учебната 2022 / 2023 година.

ІІ клас – 2 места

ІІІ клас – 8 места

ІV клас – 2 места

V клас – 23 места


Необходими документи:

     За прием във ІІ, ІІІ и ІV клас за учебната 2022-2023 година:

·     Заявление до директора на училището

·     Документ за адресна регистрация /копие/

     За прием в V клас за учебната 2022-2023 година:

·        Заявление до директора на училището

·        Удостоверение за завършен начален етап на основно образовение /копие/

 

Подаване на документи за прием във ІІ, ІІІ, ІV и Vклас за учебната 2022-2023 година  от 13.07.2022г до 15.07.2022г. в канцеларията на училището от 09,00ч до 14,00ч.

Обявяване на приетите ученици на 25.07.2022г на входа на училището и сайта на 22 СЕУ „Георги Стойков Раковски“.