С Ъ О Б Щ Е Н И ЕОбратно Публикувано от Системен администратор на 10.9.2022 г. в категория Новини

Уважаеми ученици и родители,

         Откриването на новата учебна 2022-2023 година ще бъде на 15.09.2022г от 10,00ч в двора на училището.

Преди тържеството ще се проведе час на класа само за учениците от І, V и VІІІ клас при следния график:

І клас – от 9,15ч в класните стаи – вход от двора на училището;

V клас – от 9,15ч в класните стаи – вход от двора на училището;

VІІІ клас – от 9,15ч в класните стаи – централен вход от ул. „Витоша“;

Разпределение на класните стаи  по паралелки.

Клас

Кабинет

Етаж

Класен ръководител

 

 

 

 

Іа

к-т  32

І етаж

Мая Кенарджиева

Іб

к-т  31

І етаж

Анета Луканова

Ів

к-т  30

І етаж

Биляна Бойкова

Іг

к-т  29

І етаж

Румяна Коджабашева

Ід

к-т    1

І етаж

Валентина Божилова

 

 

 

 

к-т  73

ІІІ етаж

Даниела Данданова

к-т  75

ІІІ етаж

Лъчезар Гарибов

к-т  80

ІІІ етаж

Цвета Кукурешкова

к-т  79

ІІІ етаж

Мариела Милушева

к-т  82

ІІІ етаж

Валя Младенова

 

 

 

 

VІІІа

к-т  74

ІІІ етаж

Станислава Миланова

VІІІб

к-т  44

ІІ етаж

Александрина Бърнет

VІІІв

к-т  46

ІІ етаж

Луиза Иванова

VІІІг

к-т  47

ІІ етаж

Диана Джорова

VІІІд

к-т  48

ІІ етаж

Таня Панайотова

VІІІе

к-т  21

І етаж

Ралица Николова