С Ъ О Б Щ Е Н И ЕОбратно Публикувано от Системен администратор на 18.11.202 г. в категория

                 Уважаеми родители,

            Понеделник/ 21.11.2022 г. / от 18,00ч в учителската стая ще се проведе среща с всички представители на класове / от І до ХІІ / на „Сдружение родители за 22.СЕУ“.

 

Елена Кърпачева

Директор на 22.СЕУ