Проект „Партньорство в обучението чрез мишката“Обратно Публикувано от Системен администратор на 5.6.2018 г. в категория Проекти                        Постигнати резултати и споделен опит от проекта „Партньорство в обучението чрез мишката“

       На 31. 05. 2018 г. успешно приключи изпълнението на проекта „Партньорство в обучението чрез мишката“ на Програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Училищно образование“ на учители от 22 СУ „Г. С. Раковски“. Екипът от десет учители, работещи по проекта, които са осъществили  мобилност в гр. Барселона, Испания и гр. Флоренция, Италия споделят, че  повишаването на квалификацията на учителите за развитие на #дигиталнообразование в училище е част от тяхната социална ангажираност, затова приемат разпространението на резултатите по този проект като своеобразна мисия.
      Галя Димитрова, координатор на проекта „Партньорство в обучението чрез мишката“, споделя, че интегрирането на компетентностите и практическите умения, придобити от участниците в мобилността, във формалното и неформалното образование  премахва много от бариерите между учащи и преподаватели и утвърждава  партньорски модел на комуникация, който за 22. СУ е един от важните фактори за осигуряване на качествено образование.
      Проектът има свой канал в Youtube, където участниците ще продължат да споделят своя опит и в бъдеще.
 https://www.youtube.com/channel/UCN-Kl-yzS7T6XAm1Xs35jrw/featured?pbjreload=10 
Интегриране на онлайн платформата www.issuu.com в проекта:
https://issuu.com/teacher22sou/docs/mystery_tale_-the_express_yourself_
      Като своеобразно завършване на проекта за първи път в историята на 22. СУ " Георги С. Раковски" всички клубове на училището се обединяват в създаването на единственото по рода си състезание за повишаване на оценка, в което ще вземат участие съвместно учители и ученици!
https://www.facebook.com/events/589553088095324/