За нас За нас

Протокол за възлагане на обществена поръчка


Образец за представяне на участника


Покана изд." Просвета Азбуки"


Покана изд.„БГ Учебник"


Покана изд.„Сан ПРО"


Покана изд.Просвета София" 


Покана изд.Просвета Плюс" 


Покана изд.Нова звезда" 


Покана изд:„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ 


Покана изд.Бит и техника"


Решение за откриване на процедура за доставка на учебници

Документация за участие в обществена поръчка

Договор за изготвяне на документация за учебници


График за доставки на продукти  по Схема " Училищно мляко"  


Протокол  -  избор на фирма за охрана

    

Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и  Схема " Училищно мляко"  


Обява за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема " Училищен плод" и за доставка на мляко и млечни продукти по схема " Училищно мляко " ПРОТОКОЛ 30.10.2018 ГОДИНА


          
  Заповед Профил на купувача

                                       Заповед Общeствени поръчки

                                                                     Профил на купувача Вътрешни правил


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА