За нас За нас


Решение

Общи документи


Образец за представяне на участника


Покана изд." Просвета Азбуки"


Покана изд.„БГ Учебник"


Покана изд.„Сан ПРО"


Покана изд.Просвета София" 


Покана изд.Просвета Плюс" 


Покана изд:„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ 


Покана изд.Бит и техника"


Решение за откриване на процедура за доставка на учебници

Документация за участие в обществена поръчка

Договор за изготвяне на документация за учебници


График за доставки на продукти  по Схема " Училищно мляко"  


Протокол  -  избор на фирма за охрана

    

Заповед за определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и  Схема " Училищно мляко"  


Обява за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема " Училищен плод" и за доставка на мляко и млечни продукти по схема " Училищно мляко " ПРОТОКОЛ 30.10.2018 ГОДИНА


          
  Заповед Профил на купувача

                                       Заповед Общeствени поръчки

                                                                     Профил на купувача Вътрешни правил


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА