Ученици Ученици


УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2022/2023 ГОДИНА


 Учебен план 1абвгд клас      Учебен план 2абвгд клас


    Учебен план 3абвг клас     Учебен план 4абвг клас


 Учебен план 5 клас    Учебен план 6г клас

   Учебен план 7 клас


 Учебен план 8абв клас    Учебен план 8гд клас


   Учебен план 8е клас 


Учебен план 9аб клас   Учебен план 9вгд клас 


 Учебен план 10аб клас   Учебен план 10вгд клас


Учебен план 11а клас    Учебен план 11б клас


Учебен план 11в клас    Учебен план 11г клас


  Учебен план 11д клас    Учебен план 11е клас


УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2021/2022 ГОДИНА


  Учебен план 1абвг клас      Учебен план 2абвг клас


    Учебен план 3абвгд клас     Учебен план 4абвгд клас


    Учебен план 5абвгд клас    Учебен план 6абвг клас

   Учебен план 7абвгд клас


   Учебен план 8а клас    Учебен план 8б клас


   Учебен план 8в клас    Учебен план 8г клас


   Учебен план 8д клас    


   Учебен план 9аб клас   Учебен план 9вгд клас 

  

   Учебен план 10абв клас   Учебен план 10где клас


   Учебен план 11а клас    Учебен план 11б клас


   Учебен план 11в клас    Учебен план 11г клас


    Учебен план 11д клас    Учебен план 11е клас


   Учебен план 12а клас    Учебен план 12б клас


   Учебен план 12в клас    Учебен план 12г клас


   Учебен план 12д клас    Учебен план 12е класУЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2020/2021 ГОДИНА


   Учебен план 1абвг клас      Учебен план 2абвг клас


    Учебен план 3абвгд клас     Учебен план 4абвгд клас


    Учебен план 5абвгд клас    Учебен план 6абвг клас

   Учебен план 7абвгд клас


  Учебен план 8аб клас   Учебен план 8вгд клас


  Учебен план 9абв клас   Учебен план 9где клас 

  

  Учебен план 10абв клас   Учебен план 10где клас


  Учебен план 11а клас    Учебен план 11б клас


   Учебен план 11в клас    Учебен план 11г клас


   Учебен план 11д клас    Учебен план 11е клас
УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2019/2020 ГОДИНА


Учебен план 1 клас    Учебен план 2 клас    Учебен план 3 клас


Учебен план 4 клас    Учебен план 5 клас    Учебен план 6 клас


Учебен план 7 клас   Учебен план 8абв клас   Учебен план 8где клас


Учебен план 9абв клас   Учебен план 9где клас   Учебен план 10абв клас


Учебен план 10где класУЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2018/2019 ГОДИНА


Учебен план 1 и 2 клас   Учебен план 3 клас   Учебен план 4 клас  

Учебен план 5 и 6 клас   Учебен план 7 клас   Учебен план 8 клас 

Учебен план 9 клас   Учебен план 10 клас   Учебен план 11 клас

Учебен план 12 клас