За нас За нас

На тази страница ще намерите нормативни училищни 

документи, свързани с работата и развитието на 22 СЕУ 

ОБУЧЕНИЕ В ОРЕС


  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИ от 14 до 18 г.  ВЪЗРАСТ  

   

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИ ДО 14 Г. ВЪЗРАСТ

   
ДЕКЛАРАЦИЯ


 

Правилник за дейността на 22 СЕУ "Георги Стойков Раковски" 2021/2022 учебна година


Дневен режим за 2021/2022 учебна година


Годишен план на училището за учебната 2021/2022 година 


Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2021/2022 година

Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на личните данни на 22 СЕУ "Г. Ст. Раковски ""Стратегия за развитие на 22 СУ "Георги Ст. Раковски


Бюджет на 22. СЕУ

Бюджет 2016г

Касов отчет м.3           Касов отчет м.6             Касов отчет м.9        Касов отчет м.12           Бюджет 2016г   

        

Бюджет 2017г

Бюджет 2017г      Корекция на бюджета на 22-ро СУ за I-во тримесечие на  2017г  

Касов отчет м.3           Касов отчет м.6             Касов отчет м.9          Касов отчет м.12          

Бюджет 2018г

Касов отчет м.3         Касов отчет м.6          Касов отчет м.9       Касов отчет м. 12

 

Бюджет 2019г

 Бюджет 2019г    Касов отчет м.3     Касов отчет м.6        Касов отчет м.9   Касов отчет м.12  


Бюджет 2020г

   Бюджет 2020г    Касов отчет м.3    Касов отчет м.6       Касов отчет м.9    Касов отчет м.12

 

Бюджет 2021г

   Бюджет 2021г  Касов отчет м.3  Касов отчет м.6  Касов отчет м.9