За нас За нас

На тази страница ще намерите нормативни училищни 

документи, свързани с работата и развитието на 22 СЕУ 

ОБУЧЕНИЕ В ОРЕС


  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИ от 14 до 18 г.  ВЪЗРАСТ  

   

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИ ДО 14 Г. ВЪЗРАСТ

   
ДЕКЛАРАЦИЯ


 

Правилник за дейността на 22 СЕУ "Георги Стойков Раковски" 2021/2022 учебна година   ПРАВИЛА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  Дневен режим за 2021/2022 учебна годинаМЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В 22 СЕУ "Георги Ст. Раковски " ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНАГодишен план на училището за учебната 2021/2022 година 


Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2021/2022 година

Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на личните данни на 22 СЕУ "Г. Ст. Раковски ""Стратегия за развитие на 22 СУ "Георги Ст. РаковскиБюджет на 22. СЕУ

Бюджет 2016г

Касов отчет м.3           Касов отчет м.6             Касов отчет м.9        Касов отчет м.12           Бюджет 2016г   

        

Бюджет 2017г

Бюджет 2017г      Корекция на бюджета на 22-ро СУ за I-во тримесечие на  2017г  

Касов отчет м.3           Касов отчет м.6             Касов отчет м.9          Касов отчет м.12          

Бюджет 2018г

Касов отчет м.3         Касов отчет м.6          Касов отчет м.9       Касов отчет м. 12

 

Бюджет 2019г

 Бюджет 2019г    Касов отчет м.3     Касов отчет м.6        Касов отчет м.9   Касов отчет м.12  


Бюджет 2020г

   Бюджет 2020г    Касов отчет м.3    Касов отчет м.6       Касов отчет м.9    Касов отчет м.12

 

Бюджет 2021г

   Бюджет 2021г  Касов отчет м.3  Касов отчет м.6  Касов отчет м.9  Касов отчет м.12       

 

Бюджет 2022г


Бюджет 2022г   Касов отчет м.3