Ученици Ученици

Уважаеми родители,

За да можете да използвате електронния дневник, трябва да :

    1. Изберете  името на училището.
    2. Изберете паралелка.
    3. Въведете ЕГН на ученик.
    4. Натиснете бутон "Потвърди".
   
             Уважаеми родители,

       Поради неотложни професионални ангажименти на учителите - администратори,  оценките  в електронния дневник  ще бъдат  внесени  в срок до     21 април 2017г.


Вход за Електронен дневник