За нас За нас

Възпитаниците на образователната традиция Втора софийска мъжка гимназия – 22 СЕУ, изповядват особена гордост от емблематичната сграда на бул „Витоша“ №134. Все още са живи съвременници на нейното тържествено освещаване през 1945 г., когато по стечение на историческите обстоятелства тя е била превърната и в лазарет. Архитектът Георги Георгиев, който е проектирал и сградата на Българската народна банка, както и някои други градски пространства в стил Виенски сецесион, е заложил най-модерните за времето архитектурни решения за училищна среда. Това са светли и просторни кабинети по природо-математически науки, зимна градина, кабинети по музика, по изобразително изкуство, голям и малък физкултурен салон и внушителна по размерите си учителска стая. Днешният директорски кабинет е обзаведен с писалищно бюро и часовник, дарени от цар Борис III. Някога екзотичният факт, че училището притежава басейн, днес се приема като неразделна част от 22 СЕУ.

Материалната база на училището е една от приоритетните грижи на ръководството и Училищното настоятелство. Днес в училището се обучават близо 1600 ученици, от първи до дванадесети клас, на двусменен режим. Всяка класна стая е оборудвана с мултимедия, функционират шест компютърни кабинета и съответно са поддържани кабинетите по физика, химия, биология. Испанската мултимедийна библиотека е дарение от Посолството на Кралство Испания. Благодарение на щедростта на бивш възпитаник на училището г-н Ернст Трифон Юде (понастоящем жител на Франкфурт на Майн, Германия) учениците на 22 СЕУ разполагат с оборудван зъболекарски кабинет. На територията на училището са обособени два центъра – за кариерно консултиране и развитие, който координира неформалното образование в училище, и център за психологическо консултиране, където се реализира специалната стратегия на училището за работа с ученици, родители и учители. Добрата материална база включва и просторният училищен стол, който осигурява здравословен обяд на учениците. Спортът винаги е бил един от приоритетите на 22 СЕУ и това се дължи както на учители и ученици, така и на добрата материално-техническа база, част от която е училищният двор и неговите спортни игрища по баскетбол и футбол.