Ученици Ученици

22. СEУ се слави като локомотив на ученическото самоуправление в столицата. При нас се ражда идеята за ученическо самоуправление в началото на 90-те години на 20 в. Ученическият ни парламент се обединява около целите да организира защитата на ученическите интереси, да координира и инициира извънкласните дейности и да включва ученическата общност в национални и международни проекти.

 

Изпълнители на обявените извънкласни дейности в 22СЕУ „Г. С. Раковски“


Oбявява се конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности за учебната 2020/2021 г


Конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности за учебната 2020/2021г


ПРОЕКТ НА ДОГОВОР за определяне

на спечелилия конкурса участник 


Протокол за резултатите от провеждането на конкурс 

във връзка с Правила за осъществяване на извън класни дейности в общинските училища на територията на Столична община - решение на Педагогически съвет на 22 СУ от 25.04.2017г и заповед № 463 от 14.09.2017г за извънкласна дейност.


Център за кариерно консултиране

Центърът за кариерно консултиране и развитие е територията, на която се планират дейности и се създават условия за учениците да учат за живота и за себе си. По този начин се реализират училищни политики, свързани с индивидуалното личностно израстване и перспективите за кариерно развитие на младите хора. Сред приоритетите са включването на гражданското образование и предприемачеството, както и вграждането на методите и инструментите на неформалното образование в обучението.

Съвет на библиотеката

Създаването на Ученическо самоуправление на библиотеката на 22. СОУ е уникална образователна практика. Към момента няма щатен библиотекар, а всички дейности по обслужването и описването на книги се извършва от ученици от гимназиален етап на обучение, избрани от Ученическия парламент за Съвет на библиотеката. Това „ученическо самоуправлениe“ с решение на педагогическия съвет се възнаграждава със стипендия на стойност 21 лева. На ротационен принцип работят по пет ученици с определено работно време. Техен ментор е педагогическият съветник г-жа Галя Димитрова, която оказва методична помощ при обработката на книги.

Клуб „Дебати 22“

„Асоциация Дебати София”, в която членува и клуб „Дебати 22“, е неправителствена организация, основана през 2011 г, с цел да промотира и подкрепя активното гражданство, критичното мислене и открития диалог чрез дебати. Форматите на дебатиране са ценностен, политически и world-schools дебат. Обученито предлага съпоставка между ценностен дебат и дебат на политики, както и въведение в американски парламентарен, британски парламентарен и Карл Попър дебати. Целта е участие в национални и международни дебатьорски турнири.

Театрални студия

Образованието е процес, който служи на организираното осъществяване на социализацията, а социализацията е овладяването на сбор от социално значими роли. Именно роли. Ролята е пресечната точка между педагогиката и театралното изкуство. Заниманията със сценични изкуства, на които педагогическият съветник е фасилитатор. подкрепящ груповата активност, дават възможност на учениците да творят и сменят различни роли като получават собствен опит, полезен за развитието на личността им. В този контекст се осъществява непосредствена работа по създаване на ценностна система на младежите през естетиката на изкуството.

Момчешки клуб „Братството“

„Братството“ е клуб на момчетата от 22. СОУ, в който може да членува всяко едно момче от училището. Целта му е да обедини колкото се може повече момчета, за да им позволи да се подкрепят един друг, тъй като преобладава женския пол в училището. Клубът се занимава с хуманитарни дейности и най-вече подпомага бивши и настоящи възпитаници на 22. СОУ, както и с различни дейности, чрез които членовете на клуба да се забавляват извън училищно време. Най-голямото предимство е, че всеки може (и трябва) да изрязава собственото си мнение и възгледи без да се притеснява, че ще бъде съден. „Братството“ постига целите си чрез доверие, упоритост и работа в екип, защото всички те са едно цяло.

Испански театър

Освен всички чудесни извънкласни дейности, 22. СОУ предоставя и възможността за изявяване на творческия дух на учениците. Ежегодно се провежда испански театър, който е част от международните инициативи на отдела по културни въпроси на Посолството на Кралство Испания. Училището има сключен договор с посолството и по този начин има преподавател испанец, който да дари с частица от испанската култура и традиции учениците на 22. СОУ. Това им дава и възможността за сформиране на театър, който е воден от преподаватели по испански език. Всяка учебна година се сформира нова трупа, която представя с оригинално представление училището. Така учениците обменят опит и знания с други ученици от България и Европа. Всяка година трупата победител от определена държава изпълнява представлението си в държавата домакин с другите класирали се театрални групи.

Предварителен Интеракт клуб София-Сердика към 22. СОУ

Интеракт е младежка програма на Ротари Интернешънъл за младежи на възраст между 12 и 18 години. Интеракт клубовете са спонсорирани от индивидуални Ротари клубове, осигуряващи им подкрепа и насоки, но са самоуправляващи се и самоиздържащи се. Главните цели на Интеракт клубовете са, както помощ на обществото, която се осъществява чрез многобройните проекти на всеки клуб, така и изграждане на бъдещи лидери от членовете на клуба. Всяка година Интеракт клубовете изпълняват проекти в помощ на обществото. Някои от тях допринасят за международното и междукултурно разбирателство. Посредством тези начинания, членовете развиват мрежа от приятели от местни и международни клубове.

Ученически парламент

Ученическият парламент (УП) на 22. СОУ „Георги С. Раковски“ е първият основан и учреден такъв в България още в началото на 90-те години на миналия век. Ученическият парламент дава възможност на гимназистите да развиват своите лидерски качества и да се включват в различни дейности по национални и европейски проекти. Всяка година се определя нов Управителен съвет, който да ръководи срещите на УП. Задължително всяка година се гласува нов устав, под който всеки член на УП е задължен да работи и да спазва упоменатите там задължения, но и да бъдат спазвани неговите права. Ученическият парламент обединява всички извънкласни дейности и подпомага за комуникацията помежду им.