Често задавани въпроси

Училището е ситуирано на ключово място в центъра на гр. София – бул. „Витоша“ №134. За карта и транспорт, с който да стигнете до 22. СEУ, погледнете страница „Контакти“.

Всеки випуск е съставен от шест паралелки – две с профил английски език и испански език, една с профил английски език и немски език и три с профил испански език и английски език. Повече за учебния план ще откриете на съответната страница.

Балът за прием след 7. клас се сформира, като се взима удвоената оценка по български език и литература от националното външно оценяване (НВО), удвоената оценка по математика от НВО и годишните оценки по двата предмета. Всяка година балът варира според показаните резултати на желаещите кандидати. Може да прегледате справката за минималния и максималния бал на първо класиране в периода 2012-2014 г. на следния линк. Повече за приема в 22. СОУ може да научите от страницата „Прием“.

В 22. СEУ има два основни центъра, които работят в помощ на ученици, учители и родители. Единият е Центърът за кариерно консултиране и развитие (ЦККР), който помага за ориентирането на учениците в заобикалящата ги среда и насочването им към най-подходящото за тях висше образование. Другият е Центърът за психологическа подкрепа, който работи с ученици, учители и родители с цел по-качествената и ползотворна комуникация между тях.

В 22. СEУ се предлагат много и разнообразни извънкласни дейности – ученически парламент, клуб „Дебати“, испански театър, театрални студия, момчешки клуб, Интеракт клуб, съвет на библиотекарите и още много съвместни проекти с учители и ученици от други училища. За повече информация вижте страница „Извънкласни дейности“.

В 22. СEУ всяка година се сформират различни отбори по футбол, волейбол, тенис на маса, баскетбол, плуване и лека атлетика. Повече информация ще откриете на страница „Спортове“.

Средният брой ученици в един клас е 28.

Учениците в 22. СEУ имат право на четири различни стипендии – за успех над 5,50 в размер на 21 лева, за отличен успех (6,00), стипендия за деца с един родител в размер на 21 лева и стипендия за деца от социално слаби семейства в размер на 21 лева. Разберете повече в страница „Стипендии“.

Всяка учебна година се залагат различни проекти за подобряване базата на 22. СEУ с цел по-приятната и модерна обстановка при процеса на обучение.

Може да намерите координатите на училището и начините за връзка на страница „Контакти“.

Освен високото ниво на преподаване и удобното местоположение, важна роля играят и разнообразните извънкласни дейности в училището. Може да разберете и мнението на учениците по въпроса в страницата „Прием“.