Ученици Ученици

Нека посрещнем предизвикателствата и да бъдем готови за тях


ЗАПОВЕД 1       ЗАПОВЕД 2      ЗАПОВЕД 3       ЗАПОВЕД 4


  ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЧАСА НА КЛАСАНаръчник за родители 5 клас              Наръчник за родители 1 клас


                

Готови ли сте да говорите с децата за Интернет  Как да предпазим детето си от престъпление


Хиперактивното дете - роля на родителяСиндром на дефицит на вниманието с хиперактивност


Образователен проект на  НАП "Влез в час с данъците"

За поредна година НАП и МОН си партнират в реализирането на образователния проект на Агенцията  „Влез в час с данъците“. Кампанията е насочена към ученици на възраст между 14 и 18 години в средните общообразователни училища в цялата страната и има за цел да подобри финансовата грамотност на младите чрез посещения на служители на НАП в училищата и онлайн кампании.
 
Основен елемент на проекта тази година са онлайн данъчните курсове. Те са достъпни безплатно на интернет страницата на кампанията www.vlezvchas.bg. Курсовете дават отговори на въпросите „Кога декларираме доходите си“, „Как се възстановяват здравноосигурителните ми права при завръщане в България“, „Защо е важна касовата бележка“ и други полезни теми за младите. След края на всеки урок е разработен въпросник, който покрива материала, изложен във видеото. Събраните точки от верни отговори дават възможност учениците да играят за големи награди – дрон, е-четец, портативен говорител и камера за екстремни спортове.

Училище за родители: Малки разговори за големи теми

Училище за родители: Родителски срещи в бар” стартира през 2013 г. по инициатива на Перно Рикар България. Целта на кампанията е да информира повече родители за причините и рисковете, които крие ранната консумацията на алкохол и формите на семейно общуване, които могат да я предотвратят.

А през тази учебна 2015-2016 година програмата се поема за изпълнение от Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки (АПВТСН) – сдружение, което консолидира мнението и действията на цялата алкохолна индустрия в посока превенция и образование.

КАКВО НАУЧАВАТЕ?

Кога и как да заговорите с децата си за алкохола? Как да им дадете личен пример, без да демонизирате неговата употреба? Защо човек опитва за пръв път алкохол и кога трябва да стане това? Как да научите детето си на собствено мнение по темата? Как да развиете у него самочувствието да не се поддава на натиска на своите връстници и да осъзнае какво означава човек да бъде отговорен към себе си? Трябва ли да подходите строго към темата? Както и много други отговори на ваши и наши въпроси ще намерите на сайта: http://predi18.org/Център за кариерно консултиране

Центърът за кариерно консултиране и развитие е територията, на която се планират дейности и се създават условия за учениците да учат за живота и за себе си. По този начин се реализират училищни политики, свързани с индивидуалното личностно израстване и перспективите за кариерно развитие на младите хора. Сред приоритетите са включването на гражданското образование и предприемачеството, както и вграждането на методите и инструментите на неформалното образование в обучението.