Ресурси

Търсене
в категория

Бюджет2016

Категория: Документи | pdf файл | 0,3 MB | Подновен на 25.11.2016 г.

Бюджет2016

Касов отчет м.3

Категория: Документи | pdf файл | 0,1 MB | Подновен на 25.11.2016 г.

Касов отчет м.3

Касов отчет м.6

Категория: Документи | pdf файл | 0,1 MB | Подновен на 25.11.2016 г.

Касов отчет м.6

Касов отчет м.9

Категория: Документи | pdf файл | 0,1 MB | Подновен на 25.11.2016 г.

Касов отчет м.9

Учебен план за гимназиален етап с профили АЕ и ИЕ (2016/2017)

Категория: Документи | PDF файл | 4 MB | Подновен на 17.11.2016 г.

Учебен план за гимназиален етап с профили АЕ и ИЕ (2016/2017)

Родителска среща

Категория: Документи | bmp файл | 1,6 MB | Подновен на 21.09.2016 г.

ДЗИ БЕЛ 18. май 2016г.

Категория: Документи | pdf файл | 0,4 MB | Подновен на 18.05.2016 г.

Държавен зрелостен изпит по Български език и литература 18. май 2016г. Тест и верни отговори.

НВО БЕЛ 18. май 2016г.

Категория: Документи | pdf файл | 0,7 MB | Подновен на 18.05.2016 г.

Национално външно оценяване по Български език и литература 18. май 2016г. Тест и верни отговори.

Презентация за Ученическия парламент

Категория: Рекламни | ppt файл | 27,5 MB | Подновен на 29.06.2015 г.

Презентация, която накратко представя Ученическия парламент на 22. СОУ и неговата дейност.

Разпределение на часовете по ЗИП и СИП (2014/2015)

Категория: Документи | pdf файл | 0,3 MB | Подновен на 21.06.2015 г.

Разпределение на часовете от ЗИП (непрофилирана, профилирана и професионална подготовка) и часовете по СИП по учебни предмети, класове и паралелки за учебната 2014/2015 година.

Учебен план за начален етап (2014/2015)

Категория: Документи | pdf файл | 0,3 MB | Подновен на 21.06.2015 г.

Училищният учебен план за класовете от 1. до 4. (вкл.), съгласуван с утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година график.

Учебен план за прогимназиален етап (2014/2015)

Категория: Документи | pdf файл | 0,3 MB | Подновен на 21.06.2015 г.

Училищният учебен план за класовете от 5. до 8. (вкл.), съгласуван с утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година график.

Учебен план за гимназиален етап с профили АЕ и ИЕ (2014/2015)

Категория: Документи | pdf файл | 0,3 MB | Подновен на 21.06.2015 г.

Училищният учебен план за класовете от 8. до 12. (вкл.), които са с първи профилиращ предмет английски език и втори - испански език, съгласуван с утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година график.

Учебен план за гимназиален етап с профили АЕ и НЕ (2014/2015)

Категория: Документи | pdf файл | 0,3 MB | Подновен на 21.06.2015 г.

Училищният учебен план за класовете от 8. до 12. (вкл.), които са с първи профилиращ предмет английски език и втори - немски език, съгласуван с утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година график.

Учебен план за гимназиален етап с профили ИЕ и АЕ (2014/2015)

Категория: Документи | pdf файл | 0,3 MB | Подновен на 21.06.2015 г.

Училищният учебен план за класовете от 8. до 12. (вкл.), които са с първи профилиращ предмет испански език и втори - английски език, съгласуван с утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година график.

<12>