Ученици Ученици

В 22. СEУ учениците могат да кандидатстват за стипендии, които са в размер на 21 лева на месец както следва:

  • за успех над Отличен (5,75), 
  • стипендия за ученици с един родител 
  • стипендия за деца от социално слаби семейства.