Ученици Ученици

В 22. СEУ учениците имат право на 4 стипендии, които са в размер на 21 лева за успех над Отличен (5,50), 50 лева за Отличен успех (6,00), стипендия за ученици с един родител на стойност 21 лева и стипендия за деца от социално слаби семейства отново на стойност 21 лева.