Ученици

Академичният живот в 22. СEУ предразполага учениците да мислят за своето личностно и професионално развитие. Училищната среда насърчава към абстрактно и критично мислене, като по този начин учениците са мотивирани да надминават своите очаквания и по-лесно да постигат образователните си потребности.

Немалко училища говорят за лидерство, прогрес и развитие. Нашата формула за успех е менторската подкрепа на учителите. Тя е ключова за постигането на равноправен диалог и развитието на интерактивни програми, които стимулират естествената вътрешна мотивация и въображението на подрастващите. За нас е важно учениците сами да достигат до отговорите, които изграждат у тях изявена гражданска позиция и готовност за преодоляване на предизвикателствата извън училище.