Станислава Миланова Учители

Учител по Английски език

Имейл:

Консултации:
Консултация с ученици: Четвъртък: 12.30 – 13.10 ч. .
Консултация с родители: Всяка последна сряда от месеца от 17.30 – 18.30 ч.

Образование и квалификация:
Магистър по английски език от СУ „Св. Кл. Охридски“

Най-добри постижения:

Най-добри постижения на ученици:

Хобита:

Други учители по Английски език