Андрес Сааведра Бараона Учители

Учител по Психология и логика

Имейл:

Консултации:
с ученици: Вторник 16.10 – 17.10 ч.;
с родители: Всяка последна сряда от месеца от 18.30 – 19.30 ч.

Образование и квалификация:
Д-р. Фил.науки Андрес Сааведра Бараона е възпитаник на берлинския Хумболтски университет

Най-добри постижения:
Понастоящем е хоноруван преподавател във Философския факултет – катедра Европеистка и във Факултета по класически и нови филологии – департамент по Испанистика и Португалистика в Софийски университет Св. Климент Охридски. В 22-ро СОУ Г.С. Раковски, д-р Андрес Сааведра пpеподава Психология на 9-ти клас, Етика и Право на 10-ти клас и Философия на 11-ти клас (всички класове са с профил Испански език). Също така води ЗИП по Философия на 12-ти клас (с профил Испански език). Д-р Сааведра е и Отговорен секретар на Почетното консулство на Чили в България.

Най-добри постижения на ученици:

Хобита:

Други учители по Психология и логика