Йорданка Илиева Учители

Учител по Информатика и информационни технологии

Имейл:

Консултации:
Консултация с ученици: Сряда 14.20 – 15.00 ч.;
Консултация с родители: Всяка последна сряда от месеца от 17.30 – 18.30 ч.

Образование и квалификация:
Магистър по химия и физика
Следдипломна квалификация: Информатика и информационни технологии
I ПКС

Най-добри постижения:

Най-добри постижения на ученици:
През 2010 г. I място на областен кръг на олимпиадата по химия за София-град
Награди от конкурси за изработване на уреди по физика

Хобита:

Други учители по Информатика и информационни технологии