Елена Стефанова Учители

Учител по Английски език

Имейл: estefanova@22sou.com

Консултации:
с ученици: Петък 12.30 – 13.10 ч.
с родители: Всяка последна сряда от месеца от 18.30 – 19.30 ч.

Образование и квалификация:
Магистър по английска филология от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Специализиращ курс по английски език и литература в Royal College, Лондон, Обединеното кралство.

Най-добри постижения:

Най-добри постижения на ученици:

Хобита:

Други учители по Английски език