Стефан Кабаиванов Учители

Учител по Английски език

Имейл: skabaivanov@22sou.com

Консултации:
с ученици: Петък 18.30 – 19.10 ч.
с родители: Всяка последна сряда от месеца от 18.30 – 19.30 ч.

Образование и квалификация:
Магистър по българска филология от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Дипломна квалификация за учител по английски език.

Най-добри постижения:

Най-добри постижения на ученици:

Хобита:

Други учители по Английски език