Валентина Александрова Учители

Учител по Биология и здравно образование

Имейл: valeksandrova@22sou.com

Консултации:
Консултация с ученици: Петък 12.30 – 13.10 ч.
Консултация с родители: Всяка последна сряда от месеца от 17.30 – 18.30 ч.

Образование и квалификация:
Магистър/бакалвър по биология и здравно образование от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Най-добри постижения:
Грамоти от Министерството на образованието и науката за подготовка на ученици, класирани на национални, европейски и международни олимпиади.
Оценител на учебници по биология и здравно образование за 9. и 10. клас на издателство „Анубис“.

Най-добри постижения на ученици:

Хобита:

Други учители по Биология и здравно образование