Петранка Георгиева Учители

Учител по Начален учител

Имейл:

Консултации:
Консултация с ученици: Четвъртък 12.30 - 13.10 ч
Консултация с родители: Петък 12.30-13.10 ч.

Образование и квалификация:

Най-добри постижения:

Най-добри постижения на ученици:

Хобита:

Други учители по Начален учител