Николина Банкова Учители

Учител по Начален учител

Имейл:

Консултации:
Консултация с ученици: Сряда 13.10 - 13.50 ч.
Консултация с родители: Четвъртък 13.10-13.50 ч.

Образование и квалификация:

Най-добри постижения:

Най-добри постижения на ученици:

Хобита:

Други учители по Начален учител