Мария Алкайде Учители

Учител по Английски език

Имейл:

Консултации:
с ученици: Четвъртък 18.30 – 19.10ч.
с родители: Всяка последна сряда от месеца от 18.30 – 19.30 ч.

Образование и квалификация:

Най-добри постижения:

Най-добри постижения на ученици:

Хобита:

Други учители по Английски език