Екип

22. СEУ развива партньорски модел на обучение! Учителите ни преподават чрез използването на интерактивни методи, където те и учениците имат равнопоставен диалог, водени от стремеж за ефективност в обучението и иновациите. Подкрепяме мотивацията за учене, ориентирана спрямо развитието на личността, като делегираме възможности за индивидуални творчески и екипни изяви на учениците.

Длъжностно лице по ЗЗЛД в 22. СЕУ:

Елена Иванова Златева

Тел.:  0882 030 565

Eл. поща:  ezlatevaa@abv.bg


П О Л И Т И К А за защита на личните данни на 22. СЕУ „Г. С. Раковски“, гр. София