Екип

22. СEУ развива партньорски модел на обучение! Учителите ни преподават чрез използването на интерактивни методи, където те и учениците имат равнопоставен диалог, водени от стремеж за ефективност в обучението и иновациите. Подкрепяме мотивацията за учене, ориентирана спрямо развитието на личността, като делегираме възможности за индивидуални творчески и екипни изяви на учениците.