За нас За нас

Партньорството между училището и родителите е училищна политика, която произтича от необходимостта и изискването на гражданското общество процесът на обучение да бъде с европейско качество и пренесен в модерна архитектурна училищна среда.

През учебната 1932/19ЗЗ г. се споменава за съществуването на родителско-учителски комитет, който играе важна роля в историята на гимназията. На 12 декември 1932 г. министърът на народното просвещение приема този комитет, който му връчва изложение. В него са повдигнати „важни въпроси относно упадъка, който разяжда нашето общество, и мерките, които трябва да се вземат. Въпросът час по скоро да почне изграждането на училище, защото лошата обстановка, при която се работи в училището, се отразява много зле върху резултатите от работата.“

През учебната 1936/1937 г. съставът на родителско-учителския комитет е следния: Протойрей М. Недков, д-р Петьр Манов, д-р Тартарски, Кр. Йосифчев; родители и учителите: Люба Владова, К. Михайлов, Ст. Балев, д-р Живков и Ал. Милев.

На 17 ноември 1936 г. се състои заседание на комитета. След конституирането му за председател е избран директорът Петър Иванов, подпредседател проф. М. Недков и секретар Л. Владова. Изтъква се основната цел – построяване на гимназиална сграда. Но тази задача не е по силите само на комитета и за това се решава да се привлекат повече родители – хора с обществени връзки. Взема се решение да се избере 15-членен комитет от родители, който заедно с петимата членове на родителско-учителския комитет да се явят пред министъра на просвещението и при министъра на благоустройството и да направят необходимите постъпки. За председател на този комитет е избран бившия министър г-н Христо Калфов. На 25 ноември 1936 г. комитетът е приет от министъра на народното просвещение д-р Николаев, а на 27 ноември 1936 г. от министъра на благоустройството г-н Христо Ганев. Комитетът се среща и с кмета на общината инж. Иванов. И на трите отговорни лица комитетът „предаде по едно сбито изложение относно условията, при които работи гимназията, както и по едно изложение от училищния лекар относно последиците от тези условия върху здравето на учениците“.

Наред с въпроса за построяване на гимназията, комитетът решава и въпроси за подпомагане на нуждаещи се ученици – създава се фонд на името на родителско-учителския комитет за подпомагането им.

Във връзка със строежа на новата сграда директора на гимназията е приет от цар Борис III, който е подписал акт за полагане на основния камък и е поел ангажимента за по-бързото довършване на новата сграда. Този акт е подписан и от министър-председателя г-н Г. Кьосеиванов, министъра на народното просвещение г-н проф. Г. Манов, министъра на войната генерал Даскалов, министъра на благоустройството инж. Ганев, председателя на Народното събрание г-н Ст. Мушанов и Негово Високопреосвещенство Софийския митрополит Стефан. Актът е подписан и от членовете на родителско-учителския комитет, всички учители, архитекта и предприемача. На 5 юни 1937 г. тържествено се полага основния камък. На 12 декември 1940 г. е открита новата сграда на гимназията.

През годините бюро на родителския комитет с председател г-н К. Финджиков (1982 г.) работи за подобряване материалната база на училището. С помощта на общински съвет „Триадица“ и най-вече на „Лаборбио“ с генерален директор Керан Иванов е изградена лаборатория по биотехнологии, обзаведена с помощта на английската фирма „Филип Харис“ и „Изотимпекс“. Обзаведен е втори компютърен кабинет, видеозала със съдействието на фондация „13 века България“, втори кабинет по музика, закупени са съвременни технически средства, сменени са паркетът в единия от кабинетите по музика, кабинета по география, дюшемето на физкултурния салон, мокетът в административния блок, закупени са нови чинове и столове, открит е трети кабинет по музика, закупено е пиано и др.

От 1996 г. председател на Училищното настоятелство е г-н Р. Рашевски. Той учредява стипендия и грамота на името на Г. С. Раковски. Членове на оперативното бюро са Денка Ненова, Зоя Чучулиева, Павел Бошнаков и Дора Веселинова. По-късно оперативното бюро се допълва от Димитрия Берова, Александър Зарбов, Юлиана Димчева и Донка Лакова. През 1997 г. възниква идеята за провеждане на Коледен благотворителен бал с цел набиране на средства за подобряване условията на учение и труд на учениците и учителите.

На 8 май 2002 г. с фирмено дело 4995/2002 г. на Софийския градски съд е регистрирано Сдружение „Училищно настоятелство на 22. СОУ „Г. С. Раковски“. Избран е Управителен съвет в следния състав: председател – Павел Бошнаков и членове: Цв. Цанков, М. Арнаудова, В. Николова, Р. Миткова, Г. Младенова, С. Аршинкова, Ал. Зарбов, Т. Жеков.

От 2006 г. председател на сдружение „Училищно настоятелство на 22. СОУ „Г. С. Раковски“ е г-жа Валентина Николова, а от 2009 г. – г-жа Силвия Русанова. Ежегодно се изготвя и приема програма за поддържане и обновяване на материално-техническата база на училището и подпомагане на учебно-възпитателния процес в него.